Rivierenzand

Grondproducten-Rivieren Zand

Bemeste Teelgrond Raw

Grondproducten-Bemeste Teelgrond Raw

Bomenzand

Boomzand

Bemeste teelgrond bestellen? Of grondproducten op maat van uw behoeften? Dat kan bij Muysers Potgrond BV. Wij maken en leveren diverse grondproducten op basis van teelgrond (met AP04 schone grond verklaring) onder certificaat BRL 9335-4 “Samengestelde Grondproducten” op advies of besteknorm.

BEMESTE TEELGROND-RAW, BRL-9335-4   is een afgezeefde teelgrond die verrijkt is met diverse soorten compost ter verhoging van het organische stof gehalte van 4-7% en voedingselementen. Deze teelgrond is zeer geschikt als nieuwe toplaag of plantgat / plantvak opvulling.

BOMENGROND type A2, BRL-9335-4 is een speciaal voedingsrijk en humusrijk grondmengsel, organische stof 5-10%, voor loofhoutachtigen bestaande uit teelgrond, gewassen 0/2 zand en veencompost afgezeefd 0-20mm. Deze grond is alleen toepasbaar voor plantgaten die buiten de verharding liggen.

BOMENGROND type A3,BRL-9335-4 speciaal humusrijk grond / veenmengsel met organische stof 8-10% voor zuurminnende laanbomen en/of naaldhoutachtigen, alleen toepasbaar voor plantgaten die buiten de verharding liggen.

DRESSINGS,BRL-9335-4 
wij maken diverse toepassingen op maat voor bijvoorbeeld golfterreinen, gazon herstellen of bezanden, sportveldenherstel-dressing voor uitvlakken en door zaaien of voor het opvullen van grastegels.

INFILTRATIEVOORZIENING WADI MENGSELBRL-9335-4 speciaal  samengesteld infiltratiemengsel met laag lutumgehalte en organische stof 2-4% voor aanleg van infiltratiebekkens  / wadi’s  t.b.v hemelwaterafvoer in de bodem.

DAKTUINMENGSEL, dit is een mengsel voor lichte of zware onderbouw zoals b.v. parkeergarage dekken voor aanleg van heesterbeplanting en gazon.(ook voor levering van een lava drainagelaag) Het mengsel is ook leverbaar voor grote bloembakken op daktuinen.

VIJVERGROND, mengsel op basis van doorvroren zwartveen met klei.

BOMENZAND, type Amsterdam BRL-9335-4 op basis van ééntoppig zand met een M50 cijfer van 210-350 µm homogeen vermengd  met een voedingssubstraat, humus arm org.stof 3-5%. D60/D10 getal kleiner of gelijk aan 2.5.

BOMENZAND, type Rotterdam-500 BRL-9335-4 op basis van ééntoppig zand met een M50 cijfer van 400-550 µm homogeen vermengd  met een voedingssubstraat, humus arm org.stof 3-5%. D60/D10 getal kleiner of gelijk aan 3.0.

BOMENZAND type 600, BRL-9335-4 op basis van ééntoppig zand met een M50 cijfer van 480-700 µm homogeen vermengd met groengrond/voedingssubstraat, humus arm org.stof 3-5%. D60/D10 getal kleiner of gelijk aan 3.0.

Van al onze producten is uitgebreide productinformatie met bestekvoorschriften verkrijgbaar op aanvraag.