Grondverbeteringscompost

Bemesting-Grondverbeteringscompost

Molmmest

Bemesting-Molmest

Wij kunnen de volgende producten leveren en de Bemesting voor tuin en structurele verbetering verhogen;

MOLMMEST, kort gemalen mengsel van tuinturf, stalmest en oude verteerde champost zeer geschikt voor borders en plantvakken als duurzame bemesting.

CHAMPOST, is de voedingsbodem die vrijkomt na het oogsten van de champignon. Deze champost wordt gestoomd en is daardoor vrij van onkruidkiemen. Verkrijgbaar als vers, belegen of oud verteerd product.

GRONDVERBETERINGSCOMPOST 70/30, kort gemalen mengsel bestaande uit oude gecomposteerde champost en tuinturf, zeer geschikt voor aanleg van gazon en sportvelden.

SUPERVEENCOMPOST, fijn afgezeefd 0-20, speciaal voor aanleg van sportvelden vanwege hoge humus- en voedingswaarden.

SPORTVELDEN MIX COMPOST, fijn afgezeefd 0-20, mengsel speciaal voor aanleg van sportvelden vanwege de gunstige verhouding tussen droge stof en organische stof gehalte. Zeer geschikt voor snelle verhoging van organische stof en bevat tevens veel voedingswaarde.

VEENCOMPOST  50/50,  kort gemalen product op basis van tuinturf en oude verteerde champost, zeer geschikt voor beplanting waar een lagere zuurgraad dan PH 6.0 gewenst is. Zeer geschikt voor  verbetering van de toplaag voor snelle ontwikkeling en doorgroei van vaste planten.

VEENCOMPOST  70/30, idem als 50/50 maar door een groter aandeel tuinturf meer geschikt voor de zuurminnende beplanting.

GROENCOMPOST aardachtige uitgerijpte groencompost ontstaan door compostering van groenafval. Rijk aan schimmel- en bacterieleven en ideaal als structuurverbeteraar. Zeer geschikt voor door te mengen in bomenzand of bomengrond.
KEURcompost is geschikt voor gebruik in de tuinbouw.

GROEN-VEENCOMPOST 50/50, uitgerijpte groencompost gemengd met hoogwaardig veen, zeer geschikt voor het verbeteren voor hergebruik van bestaande grond die vrijkomt na het uitgraven van het boomplantgat. Door opmengen met groen-veencompost, dat rijk is aan bacterie en schimmelleven, wordt de voedingstoestand en het bodemleven van bestaande grond aanzienlijk verbeterd en geeft garanties voor een gezonde boom.

VERRIJKTE TEELGROND TOPSUBSTRAAT, dit is een zeer humusrijk (organische stof 10-15% van de D.S.) en voedingsrijk substraat geschikt als nieuwe toplaag voor aanplanten vaste planten vakken. Gezien het hoge organische stofgehalte (>10%)is dit een compostproduct dat geleverd wordt met VZC begeleidingsdocument en voldoet aan het Besluit Overige Organische Meststoffen.

Al onze compostproducten voldoen aan de wettelijke eisen voor compost of dierlijke meststoffen uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffen en Besluit Gebruik Meststoffen (BGM) en worden conform richtlijnen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet geleverd.