Boomsubstraat

Boomsubstraat

Boomgranulaat

Boomgranulaat

Boomsubstraat en Boomgranulaat wordt gebruikt voor het opvullen en dichten van boomplantgaten die zijn onstaan in de verharding of bestrating. Bij Muysers Potgrond BV maken wij diverse substraten waarvan de toepassing wordt bepaald door de mate van de belasting en omgeving.  Wij kunnen onderstaande producten leveren;

BOOMSUBSTRAAT op basis van uitgezeefde lava homogeen vermengd met een voedingssubstraat geschikt voor onder zwaar belaste verharding zoals parkeerplaatsen, woonwijken of rijbanen.(CBR-waarde gemiddeld 80%). Voor een goede verdichting en stabiliteit (hoge CBR-waarde) te verkrijgen gebruiken wij alleen lava van goede kwaliteit met de juiste hardheid. Door de gunstige eigenschappen van lava, vorm en structuur, ontstaat een gunstige water- en luchthuishouding in het plantgat.

Boomsubstraat bestaat voor meer dan 20% uit een bouwstof en dient daarom gekeurd te worden volgens AP04 “niet vormgegeven bouwstoffen”. Muysers-Boomsubstraat wordt geleverd met een Milieuhygiënische verklaring, dit dient als bewijs dat het product voldoet aan de achtergrondwaarden van het Besluit Bodemkwaliteit. Keuringsrapporten van o.a. CBR-waarde en AP04 zijn op aanvraag verkrijgbaar. (Indien Boomsubstraat op basis van lava wordt aangeboden onder BRL 9335-4 of RAG dan wordt onvoldoende aangetoond dat dit product voldoet aan de achtergrondwaarden zoals gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit)

BOOMGRANULAAT op basis van Grauwacke breuksteenmengsel homogeen vermengd met een klei-voedingssubstraat, specifiek toepasbaar onder zéér zwaar belaste verharding b.v. bij intensief vrachtverkeer. (CBR-waarde gemiddeld 61)
Door de juiste steenfractie te kiezen samen met een klei-voedingssubstraat ontstaat een sterk draagkrachtig skelet, omdat de boom geen voeding of vocht uit het steenmengsel kan halen zorgen wij voor een speciaal klei-voedingssubstraat waarin er voldoende waterbuffer en voedingsstoffen aanwezig zijn voor langere periode.

Boomgranulaat bestaat voor meer dan 20% uit een bouwstof en dient daarom gekeurd te worden volgens AP04 “niet vormgegeven bouwstoffen”. Muysers-Boomgranulaat wordt geleverd met een Milieuhygiënische verklaring, dit dient als bewijs dat het product voldoet aan de achtergrondwaarden van het Besluit Bodemkwaliteit. Keuringsrapporten van o.a. CBR-waarde en AP04 zijn op aanvraag verkrijgbaar. (Indien Boomgranulaat op basis van Grauwacke wordt aangeboden onder BRL 9335-4 of RAG dan wordt onvoldoende aangetoond dat dit product voldoet aan de achtergrondwaarden zoals gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit)

Van alle producten zijn product-info-bladen met bestekvoorschriften op aanvraag verkrijgbaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat 9335 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor productcertificaat NL BSB® voor Grond in combinatie met protocol BRL9335- 4 “Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit”, behalve voor niet-vormgegeven bouwstoffen geldt een AP04 partijkeuring.