Rivierenzand

Grondproducten-Rivieren Zand

Bemeste Teelgrond Raw

Grondproducten-Bemeste Teelgrond Raw

Bomenzand

Boomzand

Wij maken diverse grondproducten op basis van teelgrond (met AP04 schone grond verklaring) onder certificaat BRL 9335-4 “Samengestelde Grondproducten” op advies of besteknorm.

BEMESTE TEELGROND-RAW, afgezeefde teelgrond verrijkt met diverse soorten compost ter verhoging van het organische stof gehalte van 4-7% en voedingselementen, zeer geschikt als nieuwe toplaag of plantgat / plantvak opvulling.

BOMENGROND type A2, speciaal voedingsrijk en humusrijk grondmengsel, organische stof 5-10%, voor loofhoutachtigen bestaande uit teelgrond, gewassen 0/2 zand en veencompost afgezeefd 0-20mm alleen toepasbaar voor plantgaten die buiten de verharding liggen.

BOMENGROND type A3, speciaal humusrijk grond / veenmengsel met organische stof 8-10% voor zuurminnende laanbomen en/of naaldhoutachtigen, alleen toepasbaar voor plantgaten die buiten de verharding liggen.

DRESSINGS,
 maken wij op maat voor diverse toepassingen b.v. golfterreinen, gazon herstellen of bezanden, sportveldenherstel-dressing voor uitvlakken en doorzaaien of voor het opvullen van grastegels.

INFILTRATIEVOORZIENING WADI MENGSEL, speciaal  samengesteld infiltratiemengsel met laag lutumgehalte en organische stof 2-4% voor aanleg van infiltratiebekkens  / wadi’s  t.b.v hemelwaterafvoer in de bodem.

DAKTUINMENGSEL, mengsel voor lichte of zware onderbouw zoals b.v. parkeergaragedekken voor aanleg van heesterbeplanting en gazon.(ook voor levering van een lava drainagelaag) Ook mengsel leverbaar voor grote bloembakken in daktuinen.

VIJVERGROND, mengsel op basis van doorvroren zwartveen met klei.

VERRIJKTE TEELGROND  TOPSUBSTRAAT , dit is een zeer humusrijk (organische stof 10-15% van de D.S.) en voedingsrijk substraat geschikt als nieuwe toplaag voor aanplanten vaste planten vakken. Gezien het hoge organische stofgehalte (>10%)is dit een compostproduct dat geleverd wordt met VZC begeleidingsdocument en voldoet aan het Besluit Overige Organische Meststoffen.

BOMENZAND type Amsterdam op basis van ééntoppig zand met een M50 cijfer van 210-350 µm homogeen vermengd  met een voedingssubstraat, humus arm org.stof 3-5%. D60/D10 getal kleiner of gelijk aan 2.5.

BOMENZAND type Rotterdam-500 op basis van ééntoppig zand met een M50 cijfer van 400-550 µm homogeen vermengd  met een voedingssubstraat, humus arm org.stof 3-5%. D60/D10 getal kleiner of gelijk aan 3.0.

BOMENZAND type 600 op basis van ééntoppig zand met een M50 cijfer van 480-700 µm homogeen vermengd met groengrond/voedingssubstraat, humus arm org.stof 3-5%. D60/D10 getal kleiner of gelijk aan 3.0.

Van alle producten zijn product-info-bladen  met bestekvoorschriften op aanvraag verkrijgbaar