Een mooie tuin op de juiste basis

Wij produceren potgrond en diverse type bomenzand, boomgranulaat, boomsubstraat en bomengrond.

Ook daktuinmengsels maken wij in diverse samenstellingen. Infiltratiemengsels voor hemelwaterinfiltratiebedden, RAW teelgrond voor het plantgat of plantvak opvulling.

Levering van diverse soorten boomschors ter afdekking tegen onkruid, voor onder speeltoestellen of mooie franse zee den schors ter decoratie.

Bodemverbeterende producten op basis van champost, tuinturf, stalmest, groencompost, veencompost, entgrond, etc.

Dressings voor sportvelden, golfbanen en gazons. Leverancier van mijnsteen-, kalksteen-, en andere natuursteensplit in diverse fracties.

Kijk maar eens naar het assortiment overzicht.

Historie

Fam. Muisers is in 1950 begonnen met een Fourage handel op de Beeselseweg 7A in Reuver.

In 1980 is het bedrijf wat inmiddels uitgegroeid is met Mesthandel, Potgrond en aanverwante producten wegens ruimtegebrek verplaatst naar de huidige locatie Rijksweg 2 in Reuver.

In 1985 hebben Jan Cruijsberg en Toine Aben het bedrijf overgenomen en samen Muysers Potgrond opgericht  wegens het bereiken van de pensioen leeftijd van de heer Jeu Muisers.

Aanvankelijk werden diverse soorten Potgrond en Bodemverbeterende producten op basis van: Champost Tuinturf en Stalmest gemaakt. Gestaag werd het assortiment uitgebreid met diverse soorten Containergrond voor de boomkwekerij en luchtige potgrondmengsel voor de Bloemisterij.

Tevens werden diverse soorten Boomschors Bomenzand en Grondmengsels toe gevoegd aan de productenlijst. In 1996 vond een Grote uitbreiding plaats van een Groencompostering. Dit zorgde wederom voor een aanvulling van activiteiten en producten zoals Groencompost strooisel Biomassa etc. Voor het uitleveren van onze producten wordt gebruik gemaakt van eigen vrachtauto’s. Bewust kiezen wij voor het Transport in eigen hand te houden , waardoor wij stipt en correct onze klanten, kunnen bedienen uiteindelijk is afspraak ook afspraak.

Na 30 jaar en diverse uitbreidingen wordt vanaf januari 2017 het bedrijf in de 3 de generatie voortgezet door Martijn Cruijsberg en zijn vrouw Kathrin Cruijsberg Post.

Particulieren kunnen groenafval aanleveren à € 10,- per 100 kg.

Door middel van in- en uitwegen op onze weegbrug wordt het gewicht van het aangeboden groenafval bepaald, 
U betaald altijd het juiste bedrag en dus nooit teveel. 

  • Groenafval aanleveren en andere tuinproducten afhalen kan op alle werkdagen en zaterdagmorgen tijdens openingstijden.
  • Betaling à contant of pin.
  • Wij kunnen ook containers(30-40m3) plaatsen voor grotere hoeveelheden groenafval daarvoor geldt korting op inname prijs,
  • Vraag vrijblijvende prijsopgave:    Inlichtingen: 077-474 1461